Startsida

 

Båtar

Som sjöscoutkår är stora delar av vår verksamhet inspirerad av sjön. För att se om våran torrnavigering och knopslagandet har någon nytta så försöker vi göra allt enligt "Learning by doing"-principen. Dvs. under våren och hösten brukar vi vara ute och segla i kårens båtar. För närvarande är kårens inventarier inom båtar följande: (bilder: Se galleri)

2 Monarker
2 Seacat
1 Dixie 27 MH
1 eka

Antal personer ombord

Monark min 2 max 5
Seacat min 2 max 5
Dixie min 2 max 7

Vid särskilda fall te.x. transport till Holmen kan avdelningsledare tillåta högre max. antal.

Bokning av båtar

Vid användning av kårens båtar har alltid avdelningarna första rätten att använda dem. De är således automatiskt bokade de dagar avdelningarna har sina möten. Innan segling påbörjas ska en seglingsjournal fyllas i, med uppgifter om besättningen.

Båtarna ska bokas i tid, vilket görs genom kalendern i båtskjulet för resp. båt.
Seglingsjournalen skall vara ifylld korrekt vid utfärd och hemkomst. Lämna båten ren och städad, häng upp eventuellt blöta segel.

Ingen bokning får göras längre än 7 dagar i streck utan styrelse beslut.

Vid alla lån och arrangemang skall minst hälften av deltagarna vara utnämnda scouter i kåren. Är det scouter från andra kårer meddelas detta båtfogden som får godkänna utlåningen. Är det mindre än hälften scouter skall det vara styrelsebeslut i varje enskilt fall.

Seglings områden

Befälhavarens grad Tillåtet område
Scout utan förarbevis: Innanför en linje Rävön, Jäveröns södra udde och Glofsön.
Scout med förarbevis: Sjööfjärden och områdena norr om denna. Avdelningsledare kan ge tillstånd för segling längre ut.
Utmanare utan förarbevis: Norr om en linje Bonäsudden – Timmeröarna Arnöns sydspets.
Utmanare med förarbevis: Hela Vänern.
Utmanare med skepparexamen: Svenskt inre farvatten.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster