Startsida

 

Avdelningar

Spåraravdelningen

För barn i åldern 7-10 år Med utgångspunkt i lek och spel lär man sig grunderna i sjöscouting. Man seglar främst i Monarker och då med minst en ledare för fyra barn.

Upptäckaravdelningen

10-13 år. Upptäckare seglar i Monarker men även Sea-Cat. Man nosar på navigation och lär sig om rätt och vett på sjön.

Äventyraravdelningen

13-16 år. Segling i Sea-Cat, navigering med inriktning på förarbevis. Äventyrarscouter får, när de har de kunskaper som krävs, låna kårens båtar och segla på egen hand på kortare dagsturer.

Utmanaravdelningen

16-20 år. Segling främst i Dixie-27:a. På schemat står navigering, förarbevis, skepparexamen, långseglingar, övernattningar och storläger. Som utmanare finns det även möjlighet att under en sommar jobba som lägerledare i USA.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster