Startsida

 

Scoutskjorta

Karlstads Sjöscoutkår tillhör Svenska Scout Förbundet (SSF). Detta är det största av de 5 olika scoutförbunden som finns i Sverige med 65.000 medlemmar (år 2000).

Varför scoutskjorta?

För att visa våran sammanhållighet brukar vi ha på oss scoutskjorta, på större arrangemang inom och utanför kårens verksamhet. Genom att bära scoutskjortan kan man urskilja vilket scoutförbund du tillhör, från vilken region du kommer och vilken kår du tillhör. Avdelningsledare på respektive avdelning bestämmer om scoutskjortan ska bäras på avdelningsmötena eller inte.

scoutskjorta
Bild: Scoutskjorta

Det finns ingen regel för att man måste köpa sig en scoutskjorta, det kan dock vara trevligt att skaffa en om man varit med en längre period (t.ex. 1-2 terminer) och tänker fortsätta i framtiden.

Märken

På scoutskjortan monteras alla uppgiftsmärken man har tagit under terminen och alla märken från läger som man fått.

Intresserad?

Man kan köpa en ny scoutskjorta eller prata med sin ledare på sin avdelning för att hitta begagnade scoutskjortor.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster