Startsida

 

Scoutmärken

Tillhörighetsmärken

Karlstad Sjöscoutkår använder sig av följande tillhörighetsmärken.

kårmärke
Bild: Kårmärke

  • Karlstad Sjöscoutkårs kårmärke

sjöscoutmärket
Bild: Sjöscoutmärke

  • Sjöscoutkårsmärke

förbundsmärkescout forbundsmarkeledare
Bilder: Förbundsmärken

  • Förbundsmärke (SSF). Ljusblå för utnämnda ledare. Mörkblå för scouter.

pojkscoutmarke flickscoutmarke
Bilder: Världsförbundsmärken

  • Världsförbundsmärke för pojk- resp. flickscouter (rekommenderas).

distriktsmarke
Bild: Distriktsmärke

  • Distriktsmärke

Basmärken

Kåren följer Förbundets rekommendationer för basmärken. Detta är märken som sträcker sig över alla avdelningar ända upp till åldern 18 år. Meningen är att alla skall klara av att ta dessa märken. Man arbetar bara med ett märke i taget, och de fyra första tas i tur och ordning. I enskilda fall kan en scout tillåtas att hoppa över något märke, annars är det meningen att man börjar från början oavsett hur gammal man är när man startar. Mer info se basmärken.

Frimärken

Vad gäller frimärken använder kåren förbundets rekommendationer som förlaga och anpassar dem till Kårens verksamhet. Märkena finns klara eller man syr dem själv. Vad som ska göras för att klara ett märke bestäms av respektive avdelningsledaren i samförstånd med övriga ledare. Mer infor se spårare- och upptäckarmärken.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster