Startsida

 

Basmärken

Första märket - Nyingen

Grundmärket, innehåller något av det som gör att man ”blir scout”. Gjort främst för de yngsta, men alla kan ta märket när de börjar.

nyingen
Bild: Nyingen
 • Jag har varit med på minst 10 scoutträffar av något slag, varav minst en dagsutfärd, övernattning eller hajk.
 • Jag tillhör en patrull.
 • Jag har berättat för mina ledare vad jag vill göra i scouterna.
 • Jag har lärt mig valspråk och lösen och pratat med patrullkamrater och ledare om vad det betyder att vara scout.
 • Jag har tillverkat en sak som jag kan använda hemma eller i scouterna.
  Exempel: Pennskrin, packpåse, sölja, nyckelring.
 • Jag kan mitt telefonnummer för att kunna ringa hem om det händer något.

Andra märket - Scouten

Främst anpassat för åldrarna 8-11 år.

scouten
Bild: Scouten
 • Jag har varit med på dagsutfärder, övernattningar, hajker och/eller läger under tre olika årstider, varav minst ett läger.
 • Jag har lärt mig och förstått innehåller i allemansrätten, det vill säga att jag kan vad man får och inte får göra i naturen.
 • Jag har ansvarat för något vi gjort tillsammans i min patrull och efteråt berättat för mina ledare hur det gick.
 • Exempel: Lek, lära sig något, ceremoni, laga mat.
 • Vi har i min patrull pratat om scoutlagens sju punkter och visat/berättat vad vi tycker de betyder.
  Exempel: Visa med charader, sketcher, collage.
 • Jag har tillverkat något som jag har användning för i friluftslivet.
  Exempel: Bestickfodral, kartfodral, knivslida, bälte, hajkbricka.
 • Jag kan sköta min kniv och använda den på ett säkert sätt.
 • Jag har lärt mig att göra upp eld utomhus.
 • Jag kan larma räddningstjänsten (SOS) vid en olycka.

Tredje märket - Vägvisaren

Främst anpassat för åldrarna 10-13 år.

vagvisaren
Bild: Vägvisaren
 • Jag har varit med och bestämt och ansvarat för minst en aktivitet på en av våra utfärder/läger/hajker.
 • Jag har varit på ett läger.
 • Jag har själv eller tillsammans med en patrullkamrat ansvarat för ett patrullmöte.
 • Jag har varit på kårstämma.
 • Jag har pratat med mina ledare om vad scoutlöftet betyder. Jag har tillsammans med en kamrat gått tyst i naturen och efteråt berättat vad vi sett, hört, känt och upplevt.
 • Jag har lärt mig hur och varför jag ska sköta min personliga hygien på hajker och läger samt ta hand om små sår och mindre skador.
  Exempel: Tvätta sig, ”toabesök”, skavsår, mindre skärskår.

Fjärde märket - Stigfinnaren

Främst anpassat för åldrarna 12-15 år.

stigfinnaren
Bild: Stigfinnaren
 • Jag har varit med på övernattningar, hajker och/eller läger under alla årstider: sommar - höst - vinter - vår.
 • Jag har varit på ett veckoläger.
 • Jag kan såga och använda yxa på ett säkert sätt.
 • Jag kan rädda liv med ABC (andning, blödning, chock).
 • Jag har varit ensam i naturen och efteråt berättat vad jag sett, hört, känt och upplevt.
 • Jag har tillsammans med en patrullkamrat byggt eldstad, eldat, lagat mat av råvaror över öppen eld, släckt samt återställt eldstaden.
 • Jag har tillsammans med min patrull planerat och genomfört en hajk, och efteråt pratat om vad som gick bra och vad som kan bli bättre nästa gång.

Femte och sjätte märket

Främst anpassat för åldrarna 14-18 år. Man får ta båda märkena, men bara ett i taget

Utsikten (Internationellt - Utåtriktat)

utsikten
Bild: Utsikten
 • Jag har varit med på hajker under alla årstider: sommar - höst - vinter - vår.
 • Jag har deltagit i ett förbunds/rådsarrangemang - till exempel Blå Hajk, Biscaya, Explorer Belt eller arrangemang i ett annat scoutförbund - eller genomfört en egen veckolång upptäcktsfärd tillsammans med någon/några av mina scoutkamrater.
 • Jag har deltagit i ett internationellt scoutarrangemang i eller utanför Sverige.
  Exempel: Vänortsutbyte, distriktsläger, läger utomlands, Explorer Belt.
 • Jag har själv eller tillsammans med patrullen/laget genomfört en aktivitet för andra utanför scouterna.
  Exempel: Insamling för krigsdabbat område, FN-kväll, naturstädning.
 • Jag har haft kontakt med en eller flera scouter i något annat land, t.ex. genom brevväxling, JOTA (Jamboree-on-the-air) eller resa, och jämfört hur scouting och samhället fungerar i våra länder.
 • Jag har tagit reda på hur in kommun arbetar med Agenda 21.

Insikten (Ledarskap - Samarbete)

insikten
Bild: Insikten
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget tillverkat eller byggt något, till exempel stockvindskydd, tipi, kajak, fast lägerplats, brygga, flotte, fjällpulka eller något annat för friluftslivet.
 • Jag har räddat liv med ABC och HLR (hjärt/lungräddning).
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget ordnat något för andra scouter, tex. ett kvällsmöte för yngre scouter eller en distriktshajk.
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget sett tillbaka på vad jag/vi gjort under ett år, speciellt med tanke på patrull/lagarbetet, friluftslivet och vad vi har lärt oss.
 • Jag har tillsammans med patrullen/laget diskuterat vad scoutlagens punkter står för, hur de hänger ihop med det vi gör, vilka punkter som är viktigast för mig och vad det betyder att jag har avgett scoutlöftet.
 • Jag har pratat med en ledare i min scoutkår om vilka möjligheter det finns att fortsätta med scouting när jag blir över 18 år och vad det innebär att vara scoutledare.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster