Startsida

 

Plats för märken

Har man varit så duktig så man fått en massa scoutmärken, så ska de sys fast på rätt ställe på scoutskjortan. För att kunna göra detta måste du veta vilket slags märke du fått.

Bröstfickor

Förbundsmärket sitter över vänsterbröstficka och på själva fickan sätts världsförbundsmärket pojke resp. flicka.

scoutskjortefickor
Bild: Placering av märken på bröstfickor

Ärmar

På ärmarna kommer sedan resterande märken. På högerärmen allt sätts alla märken som är bevis på att du deltagit på ett läger. På vänstersida sätts först kårnamnet, sedan kårmärket, därefter den lilla båten och sedan distriktsmärket om du har. Så följer 6 basmärken som alla är trekantiga och som monteras till en 6 kantig figur, när man tagit alla.

basmärken
Bild: Basmärken

Längst ner sätts alla frimärken, det kan då vara knivbevis, simmärken, eldningsmärket eller dyl. Oftast är dessa fyrkantiga eller runda.

scoutskjortearmen
Bild: Placering av märken på ärmarna

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster