Startsida

 

Sjötermer

Akter - Bakre delen av båten.
Ankare - En tyngd som sänks till botten för att båten ska ligga still.
Babord - Båtens vänstra sida när du står vänd mot fören.
Bänka - Mäta en distans i sjökortet.
Bärga - Gör man då man hjälper en annan båt som fått motorstopp eller kommit i sjönöd.
Bäring - Vinkel från båtens mittskeppslinje till pejlat föremål.
Centerbord - Justerbar köl.
Distans - Kallas avstånden till sjöss. En nautisk mil (en s.k. distansminut) är 1852 meter.
Dragg - Ankare utan stock, vanligen med fyra armar.
Fall - Lina med vilket man hissar segel.
Fender - Ett skydd av plast eller gummi som man hänger på båten.
Fock - Ett försegel. Ett försegel som når bakom masten kallas genua.
Fribord - Den del av fartygssidan, som ligger ovan vattenlinjen.
För - Främre delen av båten.
Förtöja - Att "göra fast" en båt vid t.ex. en brygga.
Gast - En besättningsmedlem som hjälper till ombord.
Gira - Att svänga undan med båten.
Hala ner - Att ta ner t ex segel eller flagg.
Halv vind - Man seglar för halv vind, då vinden kommer in rätt från sidan eller i närheten därav.
Jolle - En mindre båt, typ roddbåt, som kan släpas efter båten.
Knop - Farten på sjön mäts i knop. En knop är en distansminut per timme.
Kurs - Den färdriktning båten har.
Kompasskurs - Kurs ur sjökortet som korrigerats för missvisning och deviation.
Köl - Tyngden som hänger under en segelbåt.
Lanternor - Lampor som man måste ha tända under mörker.
Latta - Tunn trä- eller metallribba som träds i en ficka i storseglets akterlik. Lattorna avser att få seglet att stå så slätt som möjligt.
Loggbok - Den dagbok man skriver i då man är ute till sjöss.
Lovart - Den sidan vinden kommer ifrån.
- Det håll åt vilken vinden blåser.
Läns - Segling med vinden akterifrån.
Naja - Binda fast med garn eller annat smäckert tågvirke.
Navigera - Att söka rätt kurs och hålla reda på var man befinner sig. Det gör man med hjälp av sjökort och kompass.
Ombord - Säger man om allt som befinner sig i och på båten.
Pollare - Påle på t.ex. brygga, vid vilken man förtöjer fartyg.
Position - Den plats på sjön där båten befinner sig.
Reling - Kanten mellan båtens sida och däck.
Rigg - Ett gemensamt namn för mast, vant, stag, spridare och alla delar som behövs för att sätta segel.
Rorkult - Pinnen eller tvärslån som man vrider rodret med.
Sjökort - En karta för sjöbruk som visar vattendjup, utprickning mm.
Slå - Vända en segelbåt i förhållande till vinden.
Slör - Segling med vinden in på låringen (cirka 45 grader akter om tvärs).
Styrbord - Båtens högra sida när du står vänd mot fören.
Tågvirke - Gemensam benämning på alla de linor av olika storlek som används ombord.
Vindhastighet - Mäts oftast i meter per sekund, m/s (sekundmeter). Räknas från 0 (stiltje) till orkan (över 33 m/s).
Vindöga - När båten pekar med fören mot vinden står den i vindöga.
VHF - Står för Very High Frequency. VHF är det tryggaste radiokommunikationshjälpmedlet.
Ända - Kallas den yttersta delen av en tamp, lina, rep eller tågvirke.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster