Startsida

 

Sjömärken

Sidomärken (lateralmärken)

Detta är de röda och gröna bojarna som markerar farleden, i sjökortet kan du också se vilket farledens huvudriktning är. De kan ha reflex, eller om de är lysprickar eller lysbojar har ljuset samma färg som tecknet. Babord (Röd) och Styrbord (Grön)

Mittledsmärke

Detta märke står mitt i farleden och kan passeras på båda sidor om. Kan också stå som ett tecken på att farleden börjar här. Mittledsmärkena är röda och vita i vertikala fält och har i förekommande fall ett rött klot som topptecken.

Väderstrecksmärken (kardinalmärken)

Dessa placerar efter väderstrecken runt ett grund. Det är inte alltid som man sätter ut dessa med topptecken (de två svarta trianglarna) därför måste man lära sig att hålla isär dem. Fritt vatten finns norr om nordmärket, väster om västermärket osv.Du skall alltså alltid passera så de är mellan dig och grundet, utanför.

Punktmärke

På ett grund som är lite mer utbrett kan i stället ett punktmärke placeras. Detta står mitt på grund. Runtom fritt vatten. Punktmärkena är röda och svarta och har två svarta klot som topptecken.

Specialmärken

Detta är sjömärken som i första hand markerar en gräns. De är gula och har ett kryss som topptecken.

Nya hinder

Nya hinder, t ex. ett nyupptäckt grund eller ett sjunket fartyg, märks ut med dubbla märken åt det håll sjötrafik passerar. När hindret offentliggjorts (genom Ufs) tas det ena av tecknena bort.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster