Startsida

 

Lanternor

Regel 21 - Definitioner

Toppljus ett ljus som sitter lodrätt över båtens långskepps centerlinje. Det ska vara av vit konstant skinande karaktär. Med en horisontell båge på 225 grader.
Sidoljus ett grönt eller rött konstant ljus på respektive sidor, i en horisontell båge på 112,5 grader vardera.
Akterljus ett ljus anbragt så nära aktern som möjligt med ett fast vitt horisontellt sken i 135 grader.
Bogserljus ett gult ljus som har samma beskaffenheter som akterljuset. Ska också föras tillsammans med akterljus.
Runtlysande ljus är så anbragt att det visar ett oavbrutet sken i en horisontell båge på 360 grader.
Snabblixt avser ett ljus som med jämna mellanrum avger 120 eller fler blixtar i minuten. (T.ex. används detta i form av gult på svävare och i blått vid brådskande tjänsteutövning). 360 grader vardera.

Regel 23 - Maskindrivna fartyg

Maskindrivet fartyg över 50 m
Maskindrivet fartyg över 50 m, på väg skall föra två toppljus varav det främre sitter lägre. Därtill grönt och rött sidoljus och ett akterljus.

Maskindrivet fartyg under 50 m
Maskindrivet fartyg under 50 m, på väg skall föra ett toppljus, grönt och rött sidoljus och ett akterljus.

Maskindrivet fartyg under 12 m
Maskindrivet fartyg på väg under 12 m får istället för toppljus, sidoljus och akterljus föra ett vitt runtlysande ljus och grönt och rött sidoljus.

Maskindrivet fartyg under 7 m och 7 knop
Maskindrivet fartyg med en längd under 7 meter och vars maxfart ej överstiger 7 knop ska föra ett vitt runtlysande ljus. Är det praktiskt möjligt skall även sidoljus föras.

Regel 24 - Bogsering


Maskindrivet fartyg som bogserar släp över 200 m
Bogserbåten för tre toppljus som är monterade lodrätt över varandra, sidoljus, akterljus och ett gult bogserljus lodrätt över akterljuset.


Maskindrivet fartyg som bogserar släp under 200 m
Maskindrivet fartyg som bogserar skall föra två toppljus monterade lodrätt över varandra, sidoljus, akterljus och ett gult bogserljus lodrätt över akterljuset.

Fartyg som blir bogserat
Fartyget som blir bogserat för sina gröna och röda sidoljus samt akterljuset.

Regel 25 - Segelfartyg på väg och fartyg under rodd

Segelfartyg på väg
Alla segelfartyg som är på väg skall alltid föra grönt och rött sidoljus samt akterljus.

Segelfartyg under 20 m
Mindre segelfartyg får föra grönt och rött sidoljus samt vitt akterljus i en sammansatt lanterna, placerad på en plats där den syns bra.

Extra synligt segelfartyg på väg
Segelfartyg får om det vill, oberoende storlek, föra två runtlysande ljus över varandra. Det övre ska vara rött och den undre grönt, dessa ljus får inte föras tillsamman med den sammansatta lanternan.

Segelbåt under 7 m och roddbåt
Segelbåt och roddbåt på väg skall föra runtlysande ljus och sidoljus om möjligt. Finns ingen elektriskutrustning går det också bra med en vit lampa för att undvika kollision i god tid.

Så fort segelbåten sätter på sin motor så måste det sättas upp fartygsljus för maskindrivet fartyg.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster