Startsida

 

Knopar

Överhandsknop i åtta

Överhandsknop i åtta används ofta som stoppknop på segelbåtar, den är lättare att lösa upp än överhandsknopen.

Pålstek

Ett fast öga på tampen av en lina har man ofta användning för, och den viktigaste och mest använda knopen till detta ändamål är utan tvivel pålsteken. Pålsteken är en allmänt användbar knop som fått stor spridning. Det finns flera metoder att slå den på.

Råbandsknop

Råbandsknopen, som också kallas sjömansknop eller revknop, är en mycket enkel knop. Observera att tamparna ska komma ut på samma sida om knopen annars är det en tjuvknop och knopen ska vara platt annars är det en käringknop. Råbandsknopen är säkrare än både tjuvknopen och käringknopen, men bör helst slås på linor med samma diameter.

Skotstek

Skotsteken är lika användbar som råbandskopen och särskilt lämplig när ändarna är av olika dimension. Skotsteket är inte helt pålitligt och bör inte användas när belastningen är alltför hög eller skillnaden i diameter alltför stor. Skotsteket ska slås med tamparna på samma sida.

Dubbelt halvslag

Denna knop används när man förtöjer vid pålar, pollare och liknande. Tänk på att dessa inte har allt för stor diameter då knopen lätt kan glida upp. Blir tampen blöt kan det dubbla halvslaget bli en riktig utmaning att få upp.

Dubbelt halvslag om egen part

Dubbelt halvslag om egen part är en av de vanligaste knoparna för förtöjning. Den är inte säker och bör snarare användas som ett komplement för extra säkerhet till andra knopar för förtöjning eller upphängning.

Trumpetstek

  Denna knop används som förkortningsknop om man skulle ha en för lång lina. Så länge linan är spänd håller knopen mycket bra, och ser till att linan inte slits, den går dock upp av sig själv så fort linan slackar. Trumpetsteket kan användas för att knyta bort en skadad bit av linan, men då är det viktigt att den skadade biten dras igenom båda halvslagen.

Fiskarknop

Fiskarknopen eller kärleksknopen som den också kallas, består av två löpande överhandsknopar. Denna knop är effektiv när man vill binda samman två klena linor av samma diameter.

Knopen har en romantisk historia. Sjömännen skickade knopen till sin käresta med de båda överhandsknoparna åtskilda. Om hon sedan skickade tillbaka den med knoparna ihop dragna visste han att hon fortfarande väntade på honom.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster