Startsida

 

Scoutingens historia

Grundaren bakom scoutrörelsen som i dag finns i ca 120 länder runt om i världen är en man vid namn Robert Baden-Powell (B-P). Han levde 1857-1941 och var brittisk militär. Efter sin grundutbildning i England skickades han till Indien specialitet var vapenslag och spaning. Under följande år tjänstegjorde han i en rad olika länder där han hade uppgifter som att spana, surra timmerbroar, rita kartor m.m. kunskaper som han sedan använde inom scoutrörelsen. baden powell
Bild: Baden Powell

B-P hade lagt märke till hur ungdomarna i England saknade arbete, saknade intressen och motivation till att förbättra sin situation. Han var van att arbeta med andra människor och från olika håll fick han idéer, som han studerade med stort intresse. Så bestämde han sig för att göra ett experiment. År 1907 samlade Baden-Powell 21 pojkar till ett försöksläger på Brownsea Island. Dessförinnan hade han tecknat ned sina idéer om scouting i en bok ”Scouting for Boys”, som han skrivit på 38 dagar. Hans idéer visade sig hålla på alla viktiga punkter.

B-P klättrade allt högre inom sin militära karriär men han fann sig inte till rätta så högt upp i hierarkin och så långt från soldaterna. Istället lämnade han det militära och grundade 1908 scoutrörelsen. Samma år publicerade han sin bok i form av häften med ett avsnitt var 14:e dag.

Det praktiska program med vilket han ville förverkliga sina idéer innehöll mycket:

  • pionjärarbete, knopar
  • iakttagelseförmåga
  • kännedom om djur och natur
  • primitiv matlagning och lägerliv
  • karta och kompass
  • klara sig på egen hand
  • ge ansvar åt unga
  • teater och underhållning

År 1909 hölls en stor samling för pojkscouter i London. När Baden-Powell fick se några flickor i dräkt där, gick han fram till dem och frågade: ”Vilka är ni?”

De svarade: ”Vi är flickscouter”.

Baden-Powell gav sin syster Agnes i uppdrag att organisera flickscoutrörelsen, men uppgiften övertogs senare av hans hustru Olave.

På bar några år spred sig rörelsen över hela världen, paret Baden-Powell reste runt i världen och hjälpte till att organisera scoutrörelsen i andra länder. 1920 blev Baden-Powell utnämnd till världspojkscoutchef i samband med den första jamboreen som hölls i London, och Olave utnämndes 1930 till världsflickscoutchef.

I början av 30-talet blev BP allvarligt sjuk, och han rekommenderades att ta det lite lugnt men han fortsatte med sitt resande och arbetande i samma takt. Samma år som han fyllde 80 flyttade paret till Kenya. Här dog han sedan 1941, efter hans död flyttade Olave så småningom tillbaka till England och levde till 1977. Båda är begravda i Kenya.

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster