Startsida

 

Läs tips

Böcker

 • Boken om Knopar - hur du slår och använder mer än 100 olika knopar, Des Pawson,
  B. Wahlströms ISBN: 91-32-43175-9
 • Din Ledarbok, omarbetad av Monica Alsén,
  Scoutförlaget ISBN: 91-89094-04-2
 • Fritidsskepparen - Navigation och sjömanskap för förar- och kustskepparintyget, Sten Ramberg,
  Nautiska förlaget ISBN: 91-89564-02-2
 • I bokträdet - en samling läsvärda berättelser, Benny Andersson m.fl., Svenska Scoutförbundet ISBN: 91-7124-012-8
 • Knopar till hands, Nils Trautner,
  ICA-förlaget AB ISBN: 91-534-0299-5
 • Kårpolicy Karlstads sjöscoutkår utgåva 1.1
 • Lilla överlevnadsboken, Jo Van de Vijver, Bonnier Carlsen,
  ISBN: 91-638-0829-3
 • Scoutmärken, Pelle Andersson och Mattias Hjerpe, Svenska Scoutförbundet
 • Scoutuppslagsboken, Svenska scoutrörelsen, Gothia
  ISBN: 91-526-2158-8
 • Sjövettsdiplomet - viktigt att veta på sjön, Sjöfartsverket (Broschyr)

Internet

Sjöstjärnan från sjöscoutgruppen

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster