Denna bild kommer från SBU:s broschyr "Allemansrätten", och publiceras på denna sida med deras tillstånd.

allemansrätten